Vad har hänt med det tekniska, nyheter, uppdatering

13. jun, 2020

Ytterligare några tantord.

25. nov, 2018

Ytterligare tantverser.  Tre gummor från Nora och en tant som svalde en fluga.

31. okt, 2018

Några barnverser om tanter

3. okt, 2018

Några texter om kråkor ur äldre lärobok för folkskolan

3. okt, 2018

En barnvisa om sju kråkor