Vad har hänt med det tekniska, nyheter, uppdatering

25. nov, 2018

Ytterligare tantverser.  Tre gummor från Nora och en tant som svalde en fluga.

31. okt, 2018

Några barnverser om tanter

3. okt, 2018

Några texter om kråkor ur äldre lärobok för folkskolan

3. okt, 2018

En barnvisa om sju kråkor

7. jun, 2018

fyllt på med fler tantord.