Vad har hänt med det tekniska, nyheter, uppdatering

7. jun, 2018

fyllt på med fler tantord.

4. maj, 2018

Fyllt på med fler tantord under Tantologi.

10. nov, 2017

Mindre komplettering betr. vevpositivet resp. positivhalare.

8. nov, 2017

I filmen om Dumbo. förekommer det sjungande kråkor.

12. okt, 2017

Kraxiga ramsor har flyttats som undersida till kraxiga sagor som bytt namn till kraxsagor och ramsor.