8. sep, 2017

Tanter med röda hattar

Tantgrupper som klär sig i röd hatt finns av flera slag.  Dels med  politisk inriktning som t.ex. Tantpatrullen som är en grupp tanter som på olika sätt vill lyfta pensionsfrågan för kvinnor. Förutom den röda hatten är de oftast även försedda med röd väska.  

Det finns även opolitiska grupper som anammat den röda hatten.  Den mest uppmärksammade är s.k. röda hatt grupper med rötter i den amerikanska ”icke-organisationen” Red Hat Society med förgreningar i andra länder, bl.a i Sverige. Dessa damer som är 50+ har träffar och jippon där mundering med röd hatt är obligatorisk. I vissa fall är även rosa eller lila hatt gångbar.